جشن تولد پرستو صالحی و غافلگیر شدن پرستو سالحی

جشن تولد پرستو صالحی و غافلگیر شدن پرستو سالحی

عکسی که پرستو صالحی از کیک تولدش در اینستاگرام منتشر کرد و از غافلگیر شدنش در این روز گفت    جشن تولد پرستو صالحی در سنندج   او در اینستاگرامش نوشت: اصل غافلگیری !!! یک دنیا ممنونم از دوستان خوبم در پروژه فیلم کاله ک تورش (خربزه ترش)در شهر زیبای سنندج ، دقیقا داشتم تو […]
دانلود تصویر زمینه

Contacts:
Posted by: on