سالروز رحلت آیت الله مهدوی کنی

سالروز رحلت آیت الله مهدوی کنی

آیت الله محمدرضا مهدوی کنی از روحانیون برجسته ای است که ضمن حضور برجسته در روند انقلاب اسلامی، مسئولیت های مهمی را از ابتدای انقلاب تا زمان رحلت عهده دار بود.
زندگی

Contacts:
Posted by: on