شبنم فرشادجو، از «در حاشیه» تا هیجان و ورزش

شبنم فرشادجو، از «در حاشیه» تا هیجان و ورزش

شبنم فرشادجو روزهای شلوغ کاری را در پیش رو دارد. درگیر بازی در فاز دوم «درحاشیه» است. قرار است در یک کار سینمایی بازی کند و تمرین نمایش «چمدان، چمدان» فرهاد آییش نزدیک است…

bluray movie download

اتوموبیل

Contacts:
Posted by: on