سوسن پرور: شوهر ایده آل من جرج كلونی است

سوسن پرور: شوهر ایده آل من جرج كلونی است

سوسن پرور یك آدم خاص است و به جز بازیگری، علایق و مشغله‌های بخصوصی دارد كه شاید كمتر در دیگر بازیگران دیده شود.

دانلود فیلم جدید

گوشی

Contacts:
Posted by: on