محمود پاک نیت و همسرش، زوج هنرمند شیرازی

محمود پاک نیت و همسرش، زوج هنرمند شیرازی

سال های سال است که این زوج هنرمند را می شناسیم و کارهای زیادی را هم از آنها درعرصه های مختلف شاهد بوده ایم که شاید محبوب ترین آنها سریال پس از باران بوده باشد که در آن، مهوش صبر کن (همسر محمود پاک نیت) نقش مادرزن را ایفا می کرد.
برنامه گفتگو

Contacts:
Posted by: on