حرف های زیبا بروفه درباره لو رفتن فیلم عروسی اش!

حرف های زیبا بروفه درباره لو رفتن فیلم عروسی اش!

زیبا بروفه پس از لو رفتن فیلم عروسی اش ضربه روحی سختی خورد.فیلم عروسی اون توسط آتلیه پخش شد و او از طریق قانونی این مشکل را حل کرد… دلایل کم کار شدن زیبا بروفه زیبا بروفه چهره ای آشنا برای سینما و تلویزیون ایران است.او که حرفه بازیگری را با فیلم شب روباه به […]
تصویر زیبا

Contacts:
Posted by: on