ثروتمندان بخشنده دنیا را بشناسید

ثروتمندان بخشنده دنیا را بشناسید

بیش از یکصد میلیاردر قول داده‌اند حداقل نیمی از ثروت خود را به هنگام زندگی یا پس از مرگ ببخشند.

اخبار دنیای تکنولوژی

نقره
بک لینک

Contacts:
Posted by: on