آیا مادران شیرده می توانند واکسن آنفلوانزا بزنند؟

آیا مادران شیرده می توانند واکسن آنفلوانزا بزنند؟

 در فصل زمستان که آنفلوانزا در سراسر جهان شیوع پیدا می کنند آیا مادران شیرده نیز باید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند و ضرری برای خودشان و فرزندشان ندارد؟   این پرسش رایج بسیاری از مادران شیردهی است که در آستانه آغاز فصل زمستان مطرح می‌کنند. «ویندی سوانسون» متخصص اطفال در این خصوص می‌گوید: دلیلی […]
عکس های خفن

Contacts:
Posted by: on