دلایل افسرده شدن خانم ها پس از زایمان

دلایل افسرده شدن خانم ها پس از زایمان

در این مطلب تمام دلیل هایی که باعث افسردگی پس از زایمان کردن خانم ها می شود را بررسی می کنیم بارداری و زایمان وقایعی فیزیولوژیک و در اغلب موارد، خوشایند و دوست داشتنی هستند؛ اما گاه با عوارضی همراه می شود که می تواند در صورت بی توجهی، برای روان مادر خطرآفرین باشد. در […]

دانلود ها پلاس

کانون نماز

Contacts:
Posted by: on