غرضی:‌ همه‌ اطلاعات را به آيت‌الله‌ منتظري مي‌دادم

غرضی:‌ همه‌ اطلاعات را به آيت‌الله‌ منتظري مي‌دادم

به احمد آقا گفتم روزي ٦٠ ميليون بشكه نفت در دنيا مصرف مي‌شود. دست من شكسته باشد، نتوانم دو ميليون بشكه نفت بفروشم.

سایت استخدامی

دانلود سریال

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on