زندگی و جنایت های «ال چاپو»

زندگی و جنایت های «ال چاپو»

ال چاپو سردسته یکی از بزرگترین کارتل های مواد مخدر جهان حساب می شود؛ تبهکاری مثل پابلو اسکوبار، رییس بزرگترین کارتل مواد مخدر کلمبیا و به همان اندازه بی رحم و جنایتکار.

کرمان نیوز

پرشین موزیک

Contacts:
Posted by: on