کمال سونال، مرد خندان سینمای ترکیه

کمال سونال، مرد خندان سینمای ترکیه

کمال سونال یکی از کمدین های معروف سینمای ترکیه در ۱۱ام نوامبر سال ۱۹۴۴ در استانبول چشم به جهان گشود. پدرش مصطفی سونال یک کارگر ساده، مادرش سعیمه خانم نیز خاندار بود.
گفتگو با

Contacts:
Posted by: on