قیصر امین پور؛ شاعر، معلم، مولف و جریان ساز ادبی

قیصر امین پور؛ شاعر، معلم، مولف و جریان ساز ادبی

قیصر امین پور که دوم اردیبهشت 1338 در گتوند شوشتر به دنیا آمد و 48 سال بعد در تهران از این دنیا رفت؛ فقط شاعر نام آشنای معاصر ایرانی نیست.
بوستان گفتگو

Contacts:
Posted by: on