ترور هیتلر

ترور هیتلر

آدولف هیتلر در آوریل 1945 با شلیک گلوله ای به سر خود به زندگی اش خاتمه داد؛ این اقدام پایانی بود بر همه سوءقصدهای نافرجامی که در این سال ها به او شده بود.

دانلود فیلم

free download movie

سئو

Contacts:
Posted by: on