چرا مرضیه برومند ازدواج نکرد؟

چرا مرضیه برومند ازدواج نکرد؟

یک خردادی دوست‌داشتنی 64 ساله. هنرمندی که خاطرات زیادی را برای چند نسل شکل داده است. از مدرسه موش‌ها بگیر تا خونه مادربزرگه تا زی‌زی‌گولو و آرایشگاه زیبا و کارآگاه شمسی و مادام.
عکس دختر

Contacts:
Posted by: on