زندگینامه ابوالقاسم حالت

زندگینامه ابوالقاسم حالت

ابوالقاسم حالت شاعر، مترجم و محقق توانای معاصر در سال 1298 در تهران به دنیا آمد. وی شاعر، مترجم و طنزپرداز ایرانی بود.

world war

علم و فناوری
بک لینک

Contacts:
Posted by: on