مصاحبه صمیمانه با خانواده محمدعلی فردین (2)

مصاحبه صمیمانه با خانواده محمدعلی فردین (2)

فردین یكی از كسانی است كه تنها 20 سال بازی كرده و بعد از آن در هیچ اثر تصویری حاضر نشده است اما هنوز با «سلطان قلب‌ها» بر دل مردم حكومت می‌كند.

world war news

نقره
بک لینک

Contacts:
Posted by: on