یک هفته هفت چهره؛ از پوتین تا کوچک زاده

یک هفته هفت چهره؛ از پوتین تا کوچک زاده

نگاه به پوتین با یک تبارشناسی همراه بود؛ عده ای او را مرد ابرقدرت جهان قلمداد کردند به عقیده آن ها او تنها کسی است که مقابل آمریکا و ابرقدرت ها توان ایستادگی دارد و عده ای دیگر او را غیرقابل اعتماد و منفعت طلب تلقی کردند.

عکس

دانلود آهنگ موزیک ترانه
بک لینک

Contacts:
Posted by: on