ماجراهای این خانواده محترم، خانواده امام خمینی (ره)

ماجراهای این خانواده محترم، خانواده امام خمینی (ره)

از یک جایی به بعد، همه سیاستمدارها بیشتر از آنکه متعلق به خانواده خودشان باشند متعلق به خانواده بزرگ مردم یک کشور هستند. آنها از ظرف روابط محدود خانوادگی فراتر می روند تا روی سرنوشت گروه زیادی از آدم ها تاثیر بگذارند.

اتوبیوگرافی

bluray movie download

بک لینک

Contacts:
Posted by: on