تصاویری دیدنی از کمد لباس کایلی جنر

تصاویری دیدنی از کمد لباس کایلی جنر

شاید شما عکس هایی از خانه مجلل کایلی جنر دیده باشید اما او این بار برای ما توری اختصاصی گذاشت و ما را به اتاق اش برده است. این ستاره 18 ساله، خانه 5 اتاق خوابه لوکس خود را حدود 8 ماه قبل خرید و قبل از ورودش آن را بازسازی کرد.
برنامه گفتگو

Contacts:
Posted by: on