25 فرد مهم تاریخ که از آنها یاد نمی‌شود

25 فرد مهم تاریخ که از آنها یاد نمی‌شود

تاریخ جهان عجین است با نام‌ها و یاد از کارهای مهم شخصیت‌ها. اما در این میان فقط از برخی از تأثیرگذارترین‌های آنها، به صورت مرتب یاد می‌شود و جزو مشاهیر می‌شوند و به صورت تبعیض‌آمیزی، از برخی از تأثیرگذارهای دیگر یاد نمی‌شود.

اخبار دنیای تکنولوژی

دانلود فیلم خارجی

Contacts:
Posted by: on