عباس غزالی: بالاخره من هم ازدواج كردم!

عباس غزالی: بالاخره من هم ازدواج كردم!

عباس غزالی یكی از معدود بازیگران جوانی است كه از سطح نقش عبور می‌كند و به آن لایه‌های مختلفی می‌دهد تا تماشاگر، از نوسان هیجانات او لذت ببرد. عباس غزالی از بازیگری، نقاشی و تغییر بزرگ در زندگی‌اش می‌گوید.
زندگی

Contacts:
Posted by: on