بوفون، اسطوره 38 ساله ایتالیا

بوفون، اسطوره 38 ساله ایتالیا

اگر تعریف ستاره را از زبان هوادارانی که شب بارانی سال 1995 به ورزشگاه اتیوتاردینی رفته بودند بشنوید، قطعا یک نام خواهد بود: «جیان لوییجی بوفون» پسر 17 ساله ای که 19 نوامبر روز شانس اش بود.

دانلود فیلم جدید

bluray movie download

Contacts:
Posted by: on