چه چیز آل پاچینو را به جلو می راند؟

چه چیز آل پاچینو را به جلو می راند؟

حدود پنجاه سال پیش، وقتی آل پاچینو در مراحل آغازین راه حرفه ای اش بود، مارلون براندو به او دو توصیه کرد: نه به دادگاه برو و نه به لس آنجلس.
عکس بازیگران

Contacts:
Posted by: on