جرج واشنگتن، اولین رئیس جمهور آمریکا

جرج واشنگتن، اولین رئیس جمهور آمریکا

اخلاق، رفتار و دانشی را که یک نجیب زاده قرن هجدهمی در ویرجینیا باید می‌داشت در خانواده و نزد پدر و برادر بزرگترش آموخت. در ۱۶ سالگی در کار مساحی املاک شناندوآ که به لرد تامس فرفکس تعلق داشت کمک می‌کرد.

گوشی

سایت استخدامی

بک لینک

Contacts:
Posted by: on