۵۰ سالگی شاهرخ خان، سلطان بالیوود

۵۰ سالگی شاهرخ خان، سلطان بالیوود

شاهرخ خان چهره‌ای است که در هند او را خداگونه می‌پرستند. کارشناسان و منتقدان او را سفیر و نماینده سینمای بالیوود در جهان می‌دانند. روز ۲ نوامبر سال ۲۰۱۵ نیم‌قرن از عمر این بازیگر محبوب می‌گذرد.
عکس جدید

Contacts:
Posted by: on