رضا عطارانِ محبوب، ستاره سینمای ایران

رضا عطارانِ محبوب، ستاره سینمای ایران

اصطلاحی بین روزنامه نگاران رواج دارد که به برخی از افراد گفته می شود؛ می گویند فلانی «سخت مصاحبه» است. رضا عطاران اصولا آدم جواب ها بلند و توضیح دادن نیست. به جواب های تک کلمه ای و کوتاه بسنده می کند.

علم و فناوری

فیلم سریال آهنگ

فروش بک لینک

Contacts:
Posted by: on