مریم وطن پور، خاله قاصدک بچه ها

مریم وطن پور، خاله قاصدک بچه ها

تعارف نداریم، بی شک مریم وطن پور (خاله قاصدک) در این روزهای تلویزیون یکی از ستاره های بی بدیل برنامه های کودک است. دنیای بچه ها این قدر برای مریم وطن پور جذاب است که گاهی این لحن کودکانه را در تُن صدایش می توانی به وضوح پیدا کنی.
بیوگرافی اندیشمندان

Contacts:
Posted by: on