مشکل تیک زدن و دلایل تیک زدن در کودکان

مشکل تیک زدن و دلایل تیک زدن در کودکان

علت تیک زدن و درمان تیک زدن در کودکان  در طبقه بندی های جدید، اختلالات تیک گروه جدید است که زیر چتر اختلالات عصبی رشدی قرار گرفته و شامل 3 گروه تشخیص می شود: 1-    اختلال توره یا ژیل دلاتوره 2-    اختلالات تیک حرکتی یا صوتی پایدار 3-    اختلال تیک موقت حتما شما نیز تا […]
دانلود تصویر

Contacts:
Posted by: on