نویسندگانی که در سال 2015، دنیا از دست داد

نویسندگانی که در سال 2015، دنیا از دست داد

سال 2015، روز پنجشنبه (10 دی) به پایان رسید. در این سال، چهره‌های فرهنگی زیادی در حوزه سینما و ادبیات، در گوشه و کنار جهان، رخ در نقاب خاک کشیدند.

علم و فناوری

بك لينك

Contacts:
Posted by: on