آقایان خیانت کار هالیوودی

آقایان خیانت کار هالیوودی

به نظر می رسید آنها در زندگی مشترک خود هیچ چیزی کم ندارند و زندگی مشترکشان تا همیشه به خوبی و خوشی ادامه پیدا خواهد کرد. اما ناگهان سر و کله یک زن دیگر پیدا شد و این آقایان مجنون و شیدای او شده و همسران خود را ترک کردند تا با معشوقه شان ازدواج کنند.

سایت استخدامی

Ganool Review
بک لینک

Contacts:
Posted by: on