آنتونی هاپکینز یا همان «هانیبال لکتر» معروف

آنتونی هاپکینز یا همان «هانیبال لکتر» معروف

فیلیپ آنتتونی هاپکینز معروف به تونی بازیگر توانای سینما و تلویزیون است. وی همچنین از برندگان جایزه اسکار می باشد.

نفت،آموزش پرورش،دولتی

اخبار دنیای دیجیتال

Contacts:
Posted by: on