بررسی لیست مجرمان اقتصادی معروف ایران

بررسی لیست مجرمان اقتصادی معروف ایران

داستان های تکان دهنده فساد اقتصادی در ایران، اوایل دهه 80 شمسی بود که گوش به گوش چرخید و دهان به دهان زمزمه شد. دو سالی از آغاز دهه 80 گذشته بود که خبری باورنکردنی مردم ایران را مشتری رسانه ها کرد.

وبلاگ اطلاعات

دانلود سریال و آهنگ

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on