صابر ابر، روز به روز محبوب تر می شود (2)

صابر ابر، روز به روز محبوب تر می شود (2)

صابر ابر یک دهه پس از اولین حضور سینمایی، امروز با کارنامه ای قابل دفاع و محبوبیتی قابل توجه، در فضای سینما و تئاتر و گاهی هنرهای تجسمی پرسه می زند و به قول خودش با زندگی و هنر عشق می کند.
تالار گفتگو

Contacts:
Posted by: on