جلیل ضیاپور، پدر نقاشی مدرن ایران

جلیل ضیاپور، پدر نقاشی مدرن ایران

جلیل ضیاءپوراستاد جلیل ضیاءپور در ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۹ شمسی در بندر انزلی متولد شدند.

world war news

bluray movie download

بک لینک

Contacts:
Posted by: on