دختر شایسته چین به کشورش راه داده نشد! +عکس

دختر شایسته چین به کشورش راه داده نشد! +عکس

ملکه زیبایی و دختر شایسته که اصلیت چینی دارد به کشورش چین دعوت نشد.ملکه زیبایی 2015 کانادا که از سیاست های چین در مورد نقض حقوق بشر انتقاد کرده بود باعث شد که به رقابت ملکه زیبایی 2016 چین دعوت نشود.   آناستازیا لین برنده رقابت ملکه زیبایی کانادا در سال ۲۰۱۵ می گوید که […]

سریال سرا

آهنگ جدید
بک لینک

Contacts:
Posted by: on