علی شادمان، از «میم مثل مادر» تا «كیمیا»

علی شادمان، از «میم مثل مادر» تا «كیمیا»

هنوز بسیاری از ما علی شادمان را با بازی درخشانش در فیلم «میم مثل مادر » به یاد داریم كه با همان فیلم، نوید ظهور یك استعداد جدید در عرصه هنر را می‌داد.

خبر جدید

بک لینک رنک 8

Contacts:
Posted by: on