زادروز مرتضی احمدی، صدای طهرون قدیم!

زادروز مرتضی احمدی، صدای طهرون قدیم!

مرتضی احمدی اگر در بین ما بود امروز (10 آبان) تولد 91 سالگی‌اش را جشن می‌گرفت. او سال گذشته در شب یلدا (30 آذر) به دیار باقی شتافت و طرفدارانش را با کلی خاطره تنها گذاشت.
عکس خفن

Contacts:
Posted by: on