فریمن سورپرایزتان می کند…

فریمن سورپرایزتان می کند…

فریمن جبارزاده یكی از این چهره‌هاست كه باید اعتراف كنیم، سبكی جدید را وارد موسیقی سال‌های اخیر كشورمان كرده است. او كه كارش را با خواندن به زبان انگلیسی شروع كرد و هدف خود را بازارهای بین‌المللی قرار داد.
بلاگ اطلاعات

Contacts:
Posted by: on