میرزاکوچک‌ خان جنگلی و جمهوری سرخ اش

میرزاکوچک‌ خان جنگلی و جمهوری سرخ اش

میرزاکوچک‌خان جنگلی را، دوستدارانش مجاهدی آزاده می‌خوانند و منتقدانش او را فردی متمایل به روس‌ها که در اندیشه انتزاع گیلان از ایران و پیوستن به شوروی بوده معرفی می‌کنند.

اس ام اس

cars
بک لینک

Contacts:
Posted by: on