زنان شجاعی که ماندگار شدند

زنان شجاعی که ماندگار شدند

ایجاد تغییر همیشه سخت است. تغییر، خرق عادتی است که توسط جامعه و افراد پذیرفته شده و دست زدن به آن، شجاعت زیادی می‌طلبد. به قدر آن شجاعت، باید قوی هم بود و در برابر مخالفت‌ها تاب آورد. برای همین است که اغلب ما، تلاش نمی‌کنیم در شیوه‌ی زندگی‌مان تغییری ایجاد کنیم.

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

تازه ها
بک لینک

Contacts:
Posted by: on