مادر بیرحم نوزادش را درون کیسه زباله انداخت تا کشته شود!

مادر بیرحم نوزادش را درون کیسه زباله انداخت تا کشته شود!

اخبار حوادث : یک زن 26 ساله به نام کیمبرلی  پس از بیان پشیمانی و درد وصف ناپذیر اظهار کرد : ” نوزاد پسرم را که تازه متولد شده  را در یک کیسه پلاستیک انداختم و او را اطراف محل کارم رها کردم “. بر اساس گزارش پلیس، بر مبنای کالبد شکافی، این نوزاد به […]
دختر

Contacts:
Posted by: on