جوک های با حال و جدید ویژه تلگرام و لاین

جوک های با حال و جدید ویژه تلگرام و لاین

جوکهای خنده دار, جوک جالب وایبر, جوک خنده دار تلگرام, جمله های توپ و بامزه سازمان فرهنگ و هنر ملل متحد (یونسکو) شعر “ﺍﯾﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﮔﻪ ﺷبه ﻣﺚ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﻣﺸﺐ ﻣﺚ ﺩﯾﺸﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﯿﭻ ﺷﺒﯽ ﻣﺚ ﺍﻣﺸﺐ ﻧﯿﺴﺖ” از استاد شهرام شب‌پره رو به عنوان پیچیده‌ترین شعر تاریخ […]
عکس جدید

Contacts:
Posted by: on