همه چیز درباره کاندیداهای توپ طلای 2015

همه چیز درباره کاندیداهای توپ طلای 2015

با مهم ترین ستاره های فهرست 23 نفره کاندیداهایی که فیفا برای توپ طلا انتخاب کرده براساس شانس به دست آوردن توپ طلا آشنا شوید.
عکس جدید

Contacts:
Posted by: on