بغدادی، شیفته فوتبالی که رهبر داعش شد (2)

بغدادی، شیفته فوتبالی که رهبر داعش شد (2)

دو ماه بعد از آزادی بغدادی، القاعده با جذب شبه نظامیان پیکارجوی ابومصعب الزرقاوی، شاخه ای از شبکه ترور خود را در عراق تاسیس کرد و زرقاوی را به ریاست آن گمارد.
دانلود گفتگو

Contacts:
Posted by: on