یک هفته هفت چهره؛ از فیتیله‌ای ها تا خداحافظی زندی

یک هفته هفت چهره؛ از فیتیله‌ای ها تا خداحافظی زندی

آذربایجانی ها حق بزرگی بر گردن ایران زمین دارند به مانند تمام اقوام ایرانی، اتفاقی که برای فیتیله افتاد بلوایی در رسانه راه انداخت که فراتر از حد تصور بود.
بیوگرافی اندیشمندان

Contacts:
Posted by: on