فتوای جنسی داعش در مورد بردگان جنسی زن!

فتوای جنسی داعش در مورد بردگان جنسی زن!

داعش 8 فتوای جدید برای بردگان جنسی زن صادر کرد.1ارتباط با بردگان جنسی زن حامله و … 2-نداشتن رابطه جنسی با زنان پریود…. ابوسیاف یکی از رهبران ارشد درباره مسایل مالی این گروه بود که در اردبهشت ماه سال جاری در حمله نیروهای آمریکایی به خودرویش در شرق سوریه کشته شد. گروه تروریستی داعش قوانین […]

آلرژی و تغذیه

سایت استخدامی

Contacts:
Posted by: on