رسیدن به آرامش درونی ماندگار

رسیدن به آرامش درونی ماندگار

چگونه به آرامیش درونی برسیم؟ نحوه داشتن آرامش درونی در زندگی و شاد بودن «آرامش فکر، نداشتن مشکل در زندگی نیست، بلکه توانایی کنار آمدن با مشکلات است.» من هم مثل خیلی آدم‌های دیگر، سالهای زیادی از زندگی‌ام را نفهمیده بودم که آرامش درونی یک انتخاب است. مطمئن نیستم چه فکر می‌کردم. شاید باور نداشتم […]

cars

موسیقی روز

بك لينك

Contacts:
Posted by: on