نقش شبکه GEM در کشف حجاب 2 بازیگر زن

نقش شبکه GEM در کشف حجاب 2 بازیگر زن

صدف طاهریان و چکامه چمن ماه، بازیگرانی که این روزها نام شان را زیاد می شنویم. بازیگران نه چندان مطرحی که با خروج از کشور و انتشار تصویر بی حجاب خود نام شان را بر سر زبان ها انداختند.
عکس خفن

Contacts:
Posted by: on