مروری بر زندگی خصوصی ژوزه ساراماگو

مروری بر زندگی خصوصی ژوزه ساراماگو

ساراماگو دوباره بیکار شد و کوچکترین احتمالی برای یافتن شغلی جدید وجود نداشت. این وضعیت سخت و بی تحملی او نسبت به اوضاع سیاسی کشور پرتغال سبب شد تا ساراماگو تصمیمی ‌مهم بگیرد…
عکس خنده دار

Contacts:
Posted by: on